ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY STRAVNÉHO

ZMĚNA ZŮSOBU PLATBY STRAVNÉHO

Vážení rodiče, od 20. prosince 2016 dochází ke změně způsobu platby pro stravné. Ruší se

platba trvalým příkazem a nahrazuje ji platba inkasním způsobem. Platba v hotovosti zůstává.

Možnosti platby stravného na prosinec 2016

– zaplatit platby na prosinec v hotovosti v daném termínu tj. 29.11.2016 a  30.11.2016.

– trvalým příkazem – ještě možno ponechat

– trvalý příkaz na platbu stravného v lednu nutno zrušit

Platba na leden

– v hotovosti: termín- 21.12.2016 a 22.12.2016

– inkasní způsob platby k 20.12.2016

– rodiče, kteří neplatí stravu v hotovosti, budou na leden platit inkasním způsobem již 20.12.2016

Pro provedení inkasního způsobu platby je nutné:

  1. Povolit souhlas s inkasem u své banky ke sběrnému účtu 100660081/0800

v termínu do 15.12.2016.

  1. Od 19. dne do 26. dne v měsíci musí být na účtu plátce finanční krytí ve výši povoleného limitu 900 Kč na dítě.

V daném měsíci MŠ Vratimov, Na Vyhlídce 25, stáhne strávníkovi jedno inkaso na jedno dítě.        Rodiče, kteří mají více dětí nesmí uvádět počet inkas v měsíci

při zadávání povolení k inkasu.

Zadáte limit na období 01 (znamená měsíčně).

Neuvádějte variabilní symbol.

Rodiče s více dětmi musí mít dostatečný finanční limit !!!

Prosím také o telefonické potvrzení při přechodu na inkasní způsob platby.

Při přechodu na inkasní způsob platby je nutné tento způsob potvrdit u p.Orlitové na tel.č. 596 768 831 nebo 608 494 996 od 6,00 do 14,00 hodin.

Pokud nebude inkaso potvrzené ústně, nebude brán na něj zřetel.

 

Komu nebude v prosinci inkaso stažené, musí na leden zaplatit v hotovosti.

Upozorňujeme, kdo nebude mít zaplacené obědy, nemůže v těchto dnech odebírat stravu.

Nezapomeňte si trvalé příkazy na platbu přes účet od ledna zrušit.